ik besta in ‘t wiel
dat durend draaiend is
soms in ‘t lichte
soms in de duisternis
gebonden door mijn eenzaam ziel
kijkend naar hoe mooi
als zij die is geboren uit ‘t zeeschuim
de lotusbloem tussen vinger en duim
dochter van zee en melk
roerend
melk en zee
drijvend op de lotusbloem die nooit verwelk’
jij bent
verlos mij
voor mijn lichaam weer vergaa’
kom bij mij
dichterbij
uit ‘t wiel waarin ik besta
dat durend draaiend is