stationstrap

tussen de ongelooflijke chaos van elkaar snel passerende druk overleggende belangrijke telefoontjes plegende luid lachende met aktetassen handtassen schoudertassen en rugtassen zwaaiende stroming van mensen die in hun hoofden druk bezig zijn met hun planningen van vandaag morgen of later voor hun boeiende opleiding duffe kantoor of veel belovend bedrijf of wat voor haastige verplichting dan ook en die ik dus maar voor laat gaan

loopt zij

serene rust
voorbij

wordt dit
moment
voor mij
slow-motion

kort wij
tot de wereld om ons heen met lichtsnelheid weer verder gaat